Hyvinvointinopan graafinen suunnittelu

Saimme pikaisella aikataululla suunniteltavaksi Metropolia AMK:n ja Laurea AMK:n Eloisa -hankkeen Taidetta töihin -innovaatiokilpailun voittajaidean, Hyvinvointia edistävän ”tee se itse” -nopan. Tarjouspyynnössä oli kuvailtu idea, jota lähdimme purkamaan graafiseksi tuotteeksi.

Laadukas ja helppokäyttöinen graafinen lopputulos on tärkeä tekijä, kun haluat projektille uskottavuutta.

Tuotteeksi muodostui tapahtumissa jaettava A4-kokoinen arkki, josta käyttäjä voi irroittaa ja askarrella 20-sivuisen nopan. Noppa-arkin suunnittelun teimme valmiin ohjeiston pohjalta. Saimme onnistumaan nopan irroittamista helpottavan stanssauksen sekä taitoksiin tulevat nuuttaukset Ilves-Paino Oy:n avustuksella.

Nopalla pelataan työyhteisöille suunnattuja mielen hyvinvointiin liittyviä tehtäviä, pohdittavaksi yksin tai ryhmässä. Peli mahdollistaa lyhyen tauon joskus hektisessäkin työpäivässä ja keskustelun avaukset lisäävät työpaikan yhteishenkeä. Noppa-arkista löytyvä qr-koodi ohjaa etsimään lisäkysymyksiä hankkeen alasivulta.

POLKA CREATIVE TOTEUTTI SEURAAVAT PALVELUT

  • Noppa-arkin graafinen suunnittelu
  • Painotarjousten pyyntö
  • Painovalmis pdf