Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.
Laadittu 23.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Polka Creative
Virpi Koljonen
y-tunnus 2604274-3

YHTEYSTIEDOT

Raatihuoneenkatu 7 A 4, 
13100 Hämeenlinna
[email protected]
Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa (sama kuin yllä)
Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot (sama kuin yllä)

2. Rekisteröidyt

Rekisterissä on Polka Creativen olemassa olevat asiakkaat ja asiakkaan määrittelemät yhteyshenkilöt.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

• henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN JA REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
• asiakassuhteen hoitaminen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

YHTEYSTIEDOT

• nimi
• osoite
• sähköpostiosoite
• yrityksen verkkosivuosoite
• puhelinnumero

ASIAKASTIEDOT

• tiedot ostetuista tuotteista / palveluista, niiden sisällöstä ja hinnasta
• asiakkaan työtehtävään ja vastuualueeseen liittyvät tiedot
• asiakkaan palvelua varten hankitut kuvat esim. henkilöstökuvat
• laskutustiedot, kuten laskutusosoite

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: [email protected]

TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

OIKEUS TIETOJEN OIKAISEMISEEN

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

VASTUSTAMISOIKEUS

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

SUORAMARKKINOINTIKIELTO

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

POISTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

SUOSTUMUKSEN PERUUTTAMINEN

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

REKISTERÖITY VOI VALITTAA PÄÄTÖKSESTÄ TIETOSUOJAVALTUUTETULLE

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

VALITUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä sekä asiakassuhteen aikana sähköpostin, tapaamisten tai puheluiden kautta.
Polka Creative ei käytä verkkosivuillaan henkilötietoja kerääviä lisäosia kuten evästeitä tai yhteydenottolomaketta.
Verkkosivusto käyttää Google Analyticsin keräämiä nimettömiä tietoja, kuten esimerkiksi kävijöiden määrän sivustolla ja suosituimmat sivut. Tämän evästeen käyttäminen auttaa meitä parantamaan sivustoamme.
Verkkosivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Polka Creativen ulkopuolelle. Asiakastietoja (yrityksen nimi ja ostetut palvelut/tuoteet) voidaan julkaista Polka Creativen verkkosivujen työnäytteissä ja sosiaalisen median kanavilla erikseen sovitulla tavalla.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin asiakkuus on voimassa.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Asiakkuusrekisteriä käsittelevät luottamuksellisesti Polka Creativen työntekijät.
Tilitoimisto käsittelee Polka Creativen asiakkaiden yhteys- ja laskutustietoja kirjanpitotehtävissään. Lisäksi Polka Creativen verkkosivuilla on ylläpitäjä, jolla on pääsy tietojärjestelmiin.
Takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Rekisterin suojaus

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

11. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Polka Creative ei käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.