Ilmeuudistus yhdistyksen perinteitä kunnioittaen

Paperi-insinöörit ry:n logo- ja ilmeuudistus toteutettiin Polka Creativessa. Strategiauudistuksen yhteydessä vaihtui nimi Puunjalostusinsinöörit ry kuvaamaan biometsäteollisuuden laajenevaa toimintakenttää sekä kemian- ja energiateollisuudenkin kattavaa ammattikuntaa.

Yhdistyksen vahvat perinteet näkyy mm. v.1952 Signe Hammarsten-Janssonin suunnittelemassa jäsentunnuksessa. Tunnus määritteli käytettävät värit sekä ilmeuudistuksen muotokielen. Visuaaliseen ilmeeseen lisättiin lämpöä ja ihmisläheisyyttä, mikä viestiin uuden strategian mukaisia arvoja ja tavoitteita.

Markkinointimateriaalit moneen eri kanavaan

Polka Creative on huolehtinut Puunjalostusinsinöörien visuaalisesta ilmeestä v. 2016 lähtien. Yhdenmukainen ilme näkyy niin verkkosivustolla, yhdistyksen käyntikortteissa, esitteissä, ilmoituksissa, vuosikertomuksessa kuin ppt-esityspohjassa.

Hallitusti toteutetun graafisen materiaalin avulla
vakuutat kohderyhmän, lisäät tunnettuutta
ja kohotat yrityksesi laatumielikuvaa.

POLKA CREATIVE TOTEUTTI SEURAAVAT PALVELUT

  • Logouudistus
  • Graafinen ohjeisto
  • Käyntikortti ja kirjekuoret
  • Esitteet
  • Roll-up
  • Ilmoitukset
  • Vuosikertomukset
  • Sähköinen esityspohja (PPT)
  • Word-lomakepohja
  • Verkkosivuilmeen suunnittelu