E-kirjasivuston ilmeen graafinen suunnittelu

Polka Creative on saanut olla kehittämässä laajan e-kirjasivuston ulkoasua jo vuoden ajan demosta kohti pilottiversiota ja valmista sivustoa. Sivusto tulee olemaan kansainvälinen biometsäteollisuusalan yritysten, yliopistojen ja koulujen sähköinen oppimisympäristö. Viimeisin projektin työkokonaisuus oli sivuston teemojen värimaailman ja graafisten symbolien suunnittelu.

Riittääkö värejä?

Jokaiselle 16 teemalle toivottiin omaa tunnusväriä sekä helposti tunnistettavaa graafista symbolia. Uusien graafisten elementtien tulisi sulautua osaksi jo aiemmin suunniteltua e-kirjasivuston visuaalista ilmettä.

Värisuunnittelussa on tavoitteena muodostaa ympäristöön sopiva, kiinnostava ja harmoninen värikokonaisuus. 16 värin suunnittelussa voi kuitenkin tuntua hetkittäin, ettei maailmasta ehkä sittenkään löydy riittävästi värejä. Onneksi näin ei ole.

Suunnittelun alkua viritti biometsäteollisuuteen yhdistetyt värimielikuvat, mutta lopullista valintaa ohjasi e-kirjasivuston tavoite toimia helppokäyttöisenä sähköisenä oppimisympäristönä. Väriskaalaan löytyi teknologiaan yhdistettyjä vihreän ja sinisen värisävyjä ja niiden vastapainoksi ruskeat, oranssit, violetti ja punainen. Tässä tapauksessa etsittiin digitaalisessa käyttöympäristössä toimivat rgb-värisävyt.

Graafisten symbolien suunnittelu

Teemojen värien lisäksi toteutettiin räätälöidyt graafiset symbolit. Symbolit ovat pelkistettyjä merkkejä, jotka johdattavat käyttäjää löytämään sivustolta oikean teeman. Jokaisen symbolin suunnittelussa on huomioitu yhteensopivuus sivuston yleisilmeeseen.

Polka Creative julkaisee oppimisympäristön suunnittelun tarkempia visuaalisia vaiheita, kun projekti saadaan valmiiksi vuoden 2020 alussa. Sivuston toteuttaa Edita Publishing Oy.

POLKA CREATIVE TOTEUTTI SEURAAVAT PALVELUT

  • Värisuunnittelu
  • Graafisten symbolien suunnittelu