ForestBioFacts -teemaikonien graafinen suunnittelu

Polka Creative on saanut olla kehittämässä ForestBioFacts -digitaalisen oppimisympäristön ulkoasua jo vuoden ajan demosta kohti pilottiversiota ja valmista sivustoa. Sivusto on kansainvälinen biometsäteollisuusalan yritysten, yliopistojen ja koulujen sähköinen oppimisympäristö. Yksi mielenkiintoinen projektin työkokonaisuus oli sivuston teemojen värimaailman ja graafisten symbolien suunnittelu.

Värisuunnittelua

Sivuston 16 teemalle toivottiin omaa tunnusväriä sekä helposti tunnistettavaa graafista symbolia. Uusien graafisten elementtien tulisi sulautua osaksi jo aiemmin suunniteltuun ilmekonseptiin.

Värisuunnittelussa on tavoitteena muodostaa ympäristöön sopiva, kiinnostava ja harmoninen värikokonaisuus. 16 värin suunnittelussa voi kuitenkin tuntua hetkittäin, ettei maailmasta ehkä sittenkään löydy riittävästi värejä. Onneksi näin ei ole.

Suunnittelun alkua viritti biometsäteollisuuteen yhdistetyt värimielikuvat, mutta lopullista valintaa ohjasi sivuston tavoite toimia helppokäyttöisenä digitaalisena oppimisympäristönä. Väriskaalaan löytyi teknologiaan yhdistettyjä vihreän ja sinisen värisävyjä ja niiden vastapainoksi ruskeat, oranssit, violetti ja punainen. Tässä tapauksessa valittiin digitaalisessa käyttöympäristössä toimivat rgb-värisävyt.

Graafisten symbolien suunnittelu

Teemojen värien lisäksi toteutettiin räätälöidyt graafiset symbolit. Symbolit ovat pelkistettyjä merkkejä, jotka johdattavat käyttäjää löytämään sivustolta oikean teeman. Jokaisen symbolin suunnittelussa on huomioitu yhteensopivuus sivuston yleisilmeeseen.

POLKA CREATIVE TOTEUTTI SEURAAVAT PALVELUT

  • Värisuunnittelu
  • Graafisten symbolien suunnittelu